Znaczna część pacjentów poradni czy szpitali psychiatrycznych to osoby ze zdiagnozowaną chorobą dwubiegunową. Choroba dwubiegunowa zwana także chorobą afektywną dwubiegunową czy zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi –  to jednostka chorobowa, która charakteryzuje się naprzemiennym (ale nie tylko) występowaniem epizodów depresji, manii, hipomanii lub epizodów tak zwanych mieszanych. Pomiędzy tymi okresami występują zazwyczaj okresy zwane remisją, czyli jest to moment całkowitego braku objawów lub objawów o delikatnym nasileniu. 

Kiedy rozpoczyna się choroba dwubiegunowa?

Choroba dwubiegunowa rozpoczyna się zazwyczaj w młodym wieku – najczęściej przed 35. rokiem życia. Ciągle nawroty różnych objawów sprawiają, że choroba ta negatywnie odbija się na większości aspektów życia chorego (rodzina, studia, praca) i co bardzo istotne, choroba ta jest drugą chorobą psychiatryczną, która najczęściej powoduje niezdolność do pracy. 

To, czy przebieg choroby jest łagodny czy bardzo gwałtowny, największy wpływ ma szybkie rozpoznanie oraz wprowadzenie systematycznego i wielopoziomowego leczenia specjalistycznego. Skuteczność terapii w dużej mierze zależy od tego, czy pacjent faktycznie zdaje sobie sprawę ze swojego stanu i chce współpracować z lekarzem oraz terapeutą. 

Jak klasyfikować chorobą dwubiegunową?

  • Warto podkreślić, że o chorobie dwubiegunowej warto myśleć nie w kategorii jednej konkretnej choroby, a jak o grupie zaburzeń afektywnych, do których zaliczają się różnorakie zaburzenia nastroju. Charakteryzują się one nawrotami stanów depresyjnych, maniakalnych, hipomaniakalnych. Stany te mogę występować w różnej postaci, nasileniu i przebiegu. Specjaliści wyróżniają kilka typów tej choroby:
  • choroba dwubiegunowa typu 1 charakteryzuje się licznymi epizodami depresyjnymi, które rozdzielane są przynajmniej jednym epizodem manii
  • choroba dwubiegunowa typu 2 charakteryzuje się epizodami depresyjnymi (jednak o wiele częstszymi niż w przypadku choroby dwubiegunowej typu 1) i rozdzielane są jednym lub kilkoma epizodami manii lub hipomanii
  • choroba dwubiegunowa typu 3 charakteryzuje się nawracającymi epizodami depresji, a stany maniakalne/hipomaniakalne są powodowane zbyt mocnym działaniem leków depresyjnych. Warto podkreślić, że stany maniakalne/hipomaniakalne nie pojawiają się w tym typie choroby dwubiegunowej samoistnie. 

Bibliografia: 

Basco M., Rush A. J.: Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Kraków, UJ 2007 r.