Zespół Aspergera jest potocznie nazywany łagodną odmianą autyzmu. Zaburzenie to zwykle występuje u chłopców, a objawia się upośledzeniem umiejętności społecznych. Dzieci z zespołem Aspergera często cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej.

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwoju występującym już u najmłodszych dzieci. Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów ZA jest upośledzenie umiejętności społecznych. Trudności sprawia zwłaszcza nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości. Wynika to z problemów związanych z odczytywaniem emocji i brakiem empatii. Dzieci cierpiące na zespół Aspergera wymagają specjalistycznej terapii.

Jak rozpoznać zespół Aspergera?

Zespół Aspergera nie jest łatwy do rozpoznania, ponieważ dziecko rozwija się prawidłowo i szybko uczy się mówić. Do objawów, które wskazują na istnienie tego zaburzenia zalicza się:
• trudności z nawiązywaniem kontaktów i zabawą z rówieśnikami,
• problemy z dostosowaniem się do obowiązujących zasad,
• brak empatii,
• okazywanie silnych emocji nieadekwatnych do zdarzenia,
• używanie trudnych słów,
• trudności z rozumieniem żartów,
• kłopot z nawiązaniem kontaktu wzrokowego.
Dziecko z zespołem Aspergera źle reaguje na wszelkie sytuacje, które są dla niego nowe. Często ma problem z nadwrażliwością lub wymaga silniejszych bodźców czuciowych, węchowych itp. Do wymienionych objawów dochodzą jeszcze kłopoty z koordynacją ruchową.

Zespół Aspergera – jak leczyć?

Każde dziecko z zespołem Aspergera jest inne i wymaga innej pomocy. Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest wykonanie szczegółowej diagnozy, ponieważ wsparcie musi być dopasowane do możliwości i potrzeb dziecka. Podstawowym elementem terapii jest rozwijanie umiejętności społecznych poprzez naukę rozpoznawania intencji i zachowań innych osób.
W trakcie terapii duży nacisk kładziony jest na ćwiczenie prawidłowych zachowań społecznych oraz wyrównywanie deficytów wynikających z zaburzeń integracji sensorycznej. Dziecko z zespołem Aspergera uczy się przestrzegania zasad i norm oraz wykształca kompetencje komunikacyjne. Odpowiednio prowadzona terapia sprawia, że dorosły człowiek z zespołem Aspergera może normalnie funkcjonować w społeczeństwie, a także spełniać się w życiu zawodowym i rodzinnym.