U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym stosuje się metody mające na celu nauczenia ich prawidłowych odruchów. Pozwala to na kontrolowanie ciała i zwiększa ich samodzielność.

Czym jest mózgowe porażenie dziecięce?

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół chorobowy wpływający na działanie ośrodkowego układu nerwowego. Powstaje w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym.

Zasady stosowane we wspomaganiu rozwoju dziecka z porażeniem mózgowym

W rehabilitacji i leczeniu dzieci cierpiących na to schorzenie wykorzystuje się różne metody, m.in. rozwojową, która odwzorowuje naturalny rozwój fizyczny dziecka. Są jednak odstępstwa od tej zasady, w których już niemowlęta nosi się w pozycji pionowej. Takie działania dostarczają dzieciom dodatkowych bodźców ruchowych. U chorych na postać pozapiramidową stosuje się parapodia, które ułatwiają kontrolę ciała i pionizowanie go. Inna metoda leczenia dzieci z porażeniem jest kompleksowa i stawia nie tylko na rozwój fizyczny, ale też psychospołeczny. Istnieją również zasady rytmizacji i kolektywności. Ważne, aby rehabilitację zacząć wcześnie. Powinna być ona systematyczna i bazować na współpracy rodziców.

Metody rozwoju motorycznego dzieci z porażeniem mózgowym

W rozwoju motorycznym dzieci z porażeniem mózgowym stosuje się metody Bobath, Vojta, Petö, Domana i Barana.

  • Bobath kładzie nacisk na neurorozwojowe leczenie usprawniające. Buduje prawidłową postawę, poprzez harmonizację ułożenia i ruchów głowy, szyi oraz obręczy barkowej. Stosuje się ćwiczenia, które hamują nieprawidłowe odruchy i ułatwiają wykształcenie prawidłowych. Rodzice powinni wykonywać z maluchem ćwiczenia codziennie przez 45 minut. Tę metodę można stosować już od 3-4 miesiąca życia.
  • Vojta dąży do osiągnięcia pionowej postawy u dziecka i wypracowania u niego równowagi. Pracuje na odruchach i ocenia ich rozwój, stymulując punkty refleksogenne. Tę metodę można zakończyć wtedy, gdy dziecko będzie pełzało i raczkowało w prawidłowy sposób. Można ją stosować w domu po przeszkoleniu jednego z rodziców.
  • Petö kieruje swoją metodykę do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawiera ćwiczenia ruchowe, liczenie, śpiewanie i mówienie na głos. Tę metodę powinno się stosować w grupie, najlepiej takiej, w której dzieci będą się wzajemnie stymulowały do rozwoju.
  • Doman wyróżnia cztery bloku rozwoju: fizycznego, fizjologicznego, intelektualnego i społecznego. Zakłada, że jego metoda będzie „małą rewolucją” w życiu dziecka z porażeniem mózgowym. Ćwiczenia są prowadzone przez rodziców 18 razy dziennie po 40 minut. To kosztowne leczenie, w którym cała rodzina jest podporządkowana rehabilitacji chorego.